Perfecta i provada tècnica de ferratges

Només es veu la maneta

Totes les parts del ferratge queden completament ocultes al cadell. Només la maneta com a element de servei roman visible.


ferratges cat