La finestra de fusta confortable

I  agradable, ja que a l’interior, els tapajunts  i la fulla sense tapaboques,  queden separats per un cadell  perimetral que defineix el disseny de la finestra, obtenint unes línies clares i fent imperceptible el bastiment. La forma moderna es converteix així en element de disseny.


La protecció de l’alumini atura els agents nocius i les agressions atmosfèriques a la fusta, gràcies  a un sistema de conjunció sense fixacions.

L’absència del contacte directe entre l’alumini i la fusta manté l’estabilitat i evita les contraccions en la fusta.